Euro-agentúra
Agro-agentúra
www.agenturysk.sk

Poradenstvo

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prioritne pre poľnohospodársku oblasť vo všetkých jej úrovniach. Tiež sa ale zaoberáme spomínanými činnosťami aj pre firmy z iných odvetví.

Spoločnostiam pomáhame od realizácie projektu z fondov EÚ, verejného obstarávania, cez založenie SRO až po účtovníctvo a poradenské služby.

Našimi klientami sú: mestá a obce, samosprávne kraje, poľnohospodári, SHR, potravinári, rybári, lesníci a v  neposledom  rade  podnikateľské  subjekty   a  fyzické  osoby,  ktoré  majú  záujem naše uvedené činnosti alebo o podnikovú analýzu/controlling.

Naše služby:

  • Realizácia podnikovej dokumentácie (GDPR, vnútropodnikové smernice, Obchodné podmienky (eshop), Reklamačný poriadok, Transférové oceňovanie a iné...)

  • Realizácia projektov z EÚ fondov a iných fondov

  • Elektronický kontraktačný systém (EKS), elektronické aukcie

  • Účtovníctvo

  • SRO - zakladanie, zmeny, predaj, registrácia DPH

  • Realizujeme zakresľovanie pozemkov pre žiadosť o "priamu platbu" v GSAA ale i vo vašom programe

  • Realizujeme semináre pre poľnohospodárov

  • Konzultačná a poradenská činnosť

 

Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexom vyššie spomínaných služieb a aj vďaka tomu máme prehľad a vidíme každú spoločnosť individuálne podľa jej osobitých činností a potrieb.

 

Vaša Katarína Cigľarová - konateľ

PARTNERI: