Euro-agentúra
Agro-agentúra

Poradenstvo

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prioritne službami pre poľnohospodársku oblasť vo všetkých jej úrovniach. Taktiež sa zaoberáme spomínanými činnosťami aj pre spoločnosti z iných odvetví.

Spoločnostiam pomáhame od realizácie projektov z fondov EÚ, verejného obstarávania, cez založenie SRO až po účtovníctvo a poradenské služby a iné.

Našimi klientami sú: mestá a obce, samosprávne kraje, poľnohospodári, SHR, potravinári, rybári, lesníci a v  neposledom  rade  podnikateľské  subjekty a fyzické  osoby,  ktoré  majú  záujem naše uvedené činnosti alebo o podnikovú analýzu/controlling.

Naše služby:

  • Realizácia podnikovej dokumentácie (GDPR, vnútropodnikové smernice, Obchodné podmienky (eshop), Reklamačný poriadok, Transférové oceňovanie a iné...)

  • Realizácia projektov z EÚ fondov a iných fondov

  • Elektronický kontraktačný systém (EKS), elektronické aukcie

  • Účtovníctvo

  • SRO - zakladanie, zmeny, predaj, registrácia DPH

  • Realizujeme zakresľovanie pozemkov pre žiadosť o "priamu platbu" v GSAA ale i vo vašom programe

  • Realizujeme semináre pre poľnohospodárov

  • Konzultačná a poradenská činnosť

 

Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexom vyššie spomínaných služieb a aj vďaka tomu máme prehľad a vidíme každú spoločnosť individuálne podľa jej osobitých činností a potrieb.

 Katarína Cigľarová - konateľ

PARTNERI: