Euro-agentúra
Agro-agentúra
www.agenturysk.sk

Naše služby:

Analýza bezpečnosti (v zmysle osobných údajov)

- analýza a posúdenie súčasného stavu ochrany osobných údajov vo Vašej spoločnosti

- zmapovanie existujúce dokumentácie a zistenie rozdielov a porovnanie

- návrh "oživenia existujúcej dokumentácie a dopracovanie existujúcej a vypracovanie novej dokumentácie v zmysle nových požiadaviek GDPR

Príprava dokumentácie

- vypracovanie novej dokumentácie GDPR , zosúladenie Vašej existujúcej vnútropodnikovej dokumentácií s novou dokumentáciou GDPR

Návrh technického riešenia zabezpečenia PC

V prípade záujmu nás kontaktujte a my Vám zašleme dotazník!

Ing. Katarína Cigľarová, PhD. - konateľ