Euro-agentúra
Agro-agentúra

Od roku 2018 je potrebné aby 100% žiadateľov o priame platby bolo zakreslených elektronicky.

Žiadatelia, ktorí majú softvér na evidenciu a zakresľovanie pôdy budú môcť preklopiť zakreslenú žiadosť na portál, z ktorého sa žiadosť odošle.

Žiadatelia, ktorí nemajú žiadny program, si žiadosť so všetkými prílohami aj grafickými, budú musieť vyplniť a vypracovať ich priamo na portály GSAA, z ktorého tieto dokumenty odošlú.

Naša spoločnosť ako prvá flexibilne zareagovala na danú situáciu s tým, že poskytneme poľnohospodárom pomoc a podporu v tejto oblasti. V oblasti priamych platieb máme dlhoročné skúsenosti.

Na túto zmenu sa zodpovedne pripravujeme, komunikujeme a spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré majú pôdny softvér a taktiež komunikujeme so štátnymi inštitúciami.

Naša spolupráca v oblasti priamych platieb bude pozostávať s nasledujúcich činností:

- obdržanie správnych podkladov k správnemu vyplneniu žiadosti, potrebných príloh a grafickej časti   resp.  stretnutie a komunikácia so žiadateľom pre zakreslenie ,

- v prípade potreby vymerania na účely žiadanie dotácie poskytujeme aj túto služby s moderným GPS zariadením prostredníctvom nášho obchodného partnera,

- zakreslenie v aplikácií GSAA alebo priamo v programe, ktorý máte zakúpený,

- samotne vyplnenie žiadosti a príloh,

- komunikácia s PPA v prípade otázok, nezrovnalostí,

 

Pre správne vyplnenie je potrebné mať správne informácie, či už zamerané ale aj majetko-právne.

K téme priamych platieb bude preto naša spoločnosť robiť 5 seminárov v rámci celého Slovenska, najmä na strednom a východnom Slovensku!

Priebežne sa môžete prihlasovať na vyhlásené miesta a dátumy seminárov.

Stránku priebežne sledujte, budeme dopĺňať informácie k problematike priamych platieb.

V prípade otázok nás kontaktujte.

Tešíme sa na spoluprácu!