Euro-agentúra
Agro-agentúra
www.agenturysk.sk

NOVÁ POVINNOSŤ PRE SRO!!!

 

S účinnosťou od 1. 11. 2018 budú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri právnické osoby (podnikatelia SRO) musia do obchodného registra zapisovať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, a to v stanovenom. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú zverejňované. Právnické osoby, ktoré boli založené do 31. 10. 2018 si túto povinnosť budú musieť splniť najneskôr do 31. 12. 2019.

Povinnosť zapisovania údajov o konečnom užívateľovi výhod do príslušných registrov sa od 1. 11. 2018 bude vzťahovať aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.

Viaceré registre, ktoré budú evidovať údaje o konečnom užívateľovi výhod:

·         obchodný register,

·         register partnerov verejného sektora,

·         register nadácii a i.

Z príslušných registrov následne budú údaje o konečnom užívateľovi výhod prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý vedie Štatistický úrad SR. Tento bude údaje o konečných užívateľoch výhod poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančnej polícií, súdom, Ministerstvu financií SR, Národnej banke Slovenska a i.), a tiež povinným osobám (napr. bankám, podnikateľom), za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať svojho konečného užívateľa výhod.

OBJEDNAJTE SI TÚTO POVINNOSŤ U NÁS ZA 100€!!!

Všetko vybavíme za Vás!!!!

 

 

POSKYTUJEME SLUŽBY V OBLASTI SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM A AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ

 

ZALOŽENIE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 

REGISTRÁCIA OCHRANNÝCH ZNÁMOK

 

SRO - spoločnosti s ručením obmedzeným

Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným od 300 EUR

      -  v rámci tejto sumy je ľubovoľný počet voľných živností

      -  odborná konzultácia pred a počas zakladania spoločnosti

      -  príprava všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti -

         klient len podpíše dokumenty

      -  vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení

      -  zápis spoločnosti do Obchodného registra

      -  registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k dani z príjmu (DIČ)

 

  • Realizácia zmien v spoločnostiach s ručením obmedzeným od 130 EUR

      - zmena obchodného názvu spoločnosti, zmena sídla spoločnosti, zmena konateľa, zmena osobných

        údajov spoločníka/konateľa, zmena spôsobu konania, zmena predmetov podnikania, prevod

        obchodného podielu spoločníka, ďalšie zmeny podľa požiadaviek klienta,

 

  • Predaj READY MADY (hotových spoločností) od 450 EUR

       -  v cene je zahrnutý prepis spoločnosti z pôvodného spoločníka na nového spoločníka     

 

  • Sídlo firmy od 25 EUR/mes.

      - registrácia firmy na virtuálnom sídle

      -  príjem a úschova pošty

      -  notifikácia prijatej pošty mailom

      -  ďalšie doplnkové služby podľa potrieb klienta individuálne nacenené 

 

  • Predaj SRO s DPH - momentálne máme k dispozícií takéto SRO!!!

      -  na požiadanie klienta

 

AS - akciové spoločnosti

 

         Zakladanie akciových spoločností  od 1.100 EUR

       - v rámci tejto sumy je ľubovoľný počet voľných živností

       - odborná konzultácia pred a počas zakladania akciovej spoločnosti

       - príprava všetkých dokumentov potrebných k založeniu akciovej spoločnosti - klient len podpíše dokumenty

       - vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení

       - zápis spoločnosti do Obchodného registra

       - registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k dani z príjmu (DIČ)

 

Zápis zmeny akciovej spoločnosti v Obchodnom registri od 450 EUR

 

Založenie Občianskeho združenia od 160 EUR

Založenie Neziskovej organizácie od 160 EUR

REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY od 300 EUR

Ochranná známka môže byť:

- slovná, obrazová (logo), kombinácia slovná a obrazová známka, slogan, farby, skratky, iniciály, tvary,   

  zvuky,

Ide o registráciu duševného vlastníctva, ktorú realizujeme na Slovensku a v rámci EÚ.

 

K realizáciám či už spoločností alebo v registrácií ochrannej známky poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo.

 

Katarína Cigľarová- konateľ

Bezplatné informácie a konzultácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 0907 041 853